INSTRUKCJA OBSŁUGI
Proces rejestracji i logowania
Data modyfikacji : 01-11-2015 r.
wersja dokumentu 1.1
Spis treści
1. Funkcjonalność w panelu Beneficjenta............................................................................................3
2. Strona główna...................................................................................................................................4
3. Rejestracja........................................................................................................................................6
3.1. Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego..................................................................................7
4. Logowanie........................................................................................................................................8
5. Przypomnienie hasła.........................................................................................................................9
6. Wylogowanie się.............................................................................................................................10
7. Użytkownik.....................................................................................................................................11
7.1. Podgląd danych.......................................................................................................................11
7.2. Edycja danych.........................................................................................................................11
7.3. Zmiana hasła użytkownika.....................................................................................................12
7.4. Przedłużenie czasu sesji..........................................................................................................12
8. FAQ................................................................................................................................................13
9. Wersja dokumentu..........................................................................................................................14
2 – 14
1. Funkcjonalność w panelu Beneficjenta.
3 – 14
2. Strona główna.
Elementy strony widoczne dla każdego niezalogowanego na stronie :
1. Logo i nazwa strony
2. Menu dostępne dla wszystkich użytkowników:
Strona główna
Pomoc – zawiera instrukcję posługiwania się aplikacją w wersji on-line jak i wersji
do pobrania w formacie PDF.
Serwis RPO WŚ – przekierowuje na stronę RPO
Nabory w ramach RPO WŚ – przekierowuje na stronę z linkami do naborów.
Przyciski po prawej stronie:
Dodaj do ulubionych – dodaje stronę do ulubionych w naszej przeglądarce
Powiększ czcionkę – zwiększenie czcionki na stronie
Zmniejsz czcionkę – zmniejszenie czcionki na stronie
Domyślna czcionka – resetuje wielkość czcionki do domyślnej wartości
Zmiana kontrastu – zmiana kontrastu na stronie
Drukuj – pozwala na wydruk strony
4 – 14
3. Formularz logowania z :
Przycisk Rejestracja – Rejestracja nowego beneficjenta
Zapomniałeś login lub hasło? odnośnik przekierowujący do strony
z przypomnieniem loginu i hasła
4. Link do stron w stopce
Serwis RPO Województwa Świętokrzyskiego
Portal funduszy europejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
5 – 14
3. Rejestracja
Aby zarejestrować nowego beneficjenta należy kliknąć ikonkę :
Pojawi się formularz rejestracji beneficjenta :
Login – nazwa użytkownika potrzebna do zalogowania się
Adres e-mail - na ten adres zostanie wysłany link aktywacyjny do konta.
Hasło - minimum 8 znaków w tym jedna wielka litera i znak specjalny.
6 – 14
Wypełniamy formularz i zatwierdzamy przyciskiem :
Pola oznaczone * są wymagane
Po prawidłowej rejestracji użytkownika na podany przez nas adres e-mail zostanie wysłana
wiadomość z linkiem aktywacyjnym do konta. Aby móc korzystać z konta należy konto aktywować
postępując zgodnie z instrukcją wysłaną przez system na skrzynkę pocztową
3.1. Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego
Po kliknięciu w opcję ponownego wysłania linku aktywacyjnego wpisujemy nasz adres e-
mail, który podaliśmy przy rejestracji. Następnie klikamy na 'Wyślij ponownie link aktywacyjny'.
W ciągu paru minut taki link powinien znaleźć się na naszej skrzynce pocztowej.
UWAGA ! Link aktywacyjny może zostać zidentyfikowany przez pocztę jako SPAM. Proszę
sprawdzić folder SPAM lub folder Inne.
7 – 14
4. Logowanie
Aby zalogować się do panelu beneficjenta należy :
1. Przejść etap rejestracji beneficjenta i aktywować konto
2. Jeśli punkt 1 został wykonany, to na stornie głównej wpisujemy Login (nazwę
użytkownika) oraz hasło podane podczas rejestracji.
3. Klikamy przycisk :
4. Po poprawnym zalogowaniu się otrzymujemy dodatkową zakładkę w menu o nazwie Moje
Wnioski
5. Na górze ekranu ukaże się komunikat o poprawnym zalogowaniu
8 – 14
Lista dostępnych zakładek po prawidłowym zalogowaniu:
Strona główna zawiera m.in. formularz logowania oraz treść opisową zawartą na stronie głównej
Moje wnioski zawiera listę wniosków stworzonych przez Beneficjenta
Współtworzenie wniosku – zawiera listę współtworzonych wniosków.
Pomoc zawiera instrukcję posługiwania się aplikacją w wersji on-line jak i w wersji do pobrania
w formacie pdf.
5. Przypomnienie hasła.
Aby przypomnieć hasło do logowania dla naszego konta należy:
1. Przejść do formularza logowania gdzie znajdziemy przycisk Zapomniałeś hasła?
2. Następnie będziemy poproszeni o wpisanie naszego adresu e-mailowego, na który zostanie
wysłana wiadomość z linkiem umożliwiającym zmianę hasła.
9 – 14
Po uzupełnieniu pola Adres e-mail klikamy przycisk :
3. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem, który przekieruje nas do
strony, na której ustawiamy nowe hasło/
Po prawidłowej zmianie hasła zostaniemy automatycznie zalogowani !
6. Wylogowanie się.
Aby wylogować się ze strony należy kliknąć na przycisk :
Przycisk widoczny zawsze w tym samym miejscu niezależnie od strony na której się znajdujemy.
10 – 14
7. Użytkownik.
7.1. Podgląd danych.
Aby podejrzeć dane osobowe należy kliknąć w przycisk znajdujący się na górze po prawej
stornie. Następnie w Moje Dane.
7.2. Edycja danych.
Aby edytować dane osobowe należy:
1. Przejść do zakładki Moje dane.
2. Następnie z bocznego menu wybrać Edycja
danych.
3. Po zmianie danych zatwierdzamy wszystko
przyciskiem Aktualizuj użytkownika.
11 – 14
7.3. Zmiana hasła użytkownika.
Aby zmienić hasło użytkownika należy:
1. Przejść do zakładki Moje dane.
2. Następnie z bocznego menu wybrać
Zmiana hasła.
3. Po zmianie danych zatwierdzamy
wszystko przyciskiem Aktualizuj
użytkownika.
7.4. Przedłużenie czasu sesji.
Po prawej stronie obok przycisku wyloguj znajduje się licznik informujący o tym ile godzin /
minut / sekund pozostało do wylogowania z sesji.
Licznik możemy zresetować na trzy sposoby:
1. Przechodząc do nowej strony
2. Klikając na przycisk odśwież sesję
3. Klikając w każdym miejscu na ekranie
12 – 14
8. FAQ.
Sekcja zawiera listę najczęściej występujących problemów i zadawanych pytań.
1. Po wejściu w link na stronie RPO, aby dodać wniosek zostajemy przekierowani na stronę :
www.lsi.rpo-swietokrzyskie.pl i nie widzę wniosku. Widzę tylko stronę logowania.
Należy się zalogować na konto beneficjenta, lub zarejestrować nowe konto beneficjenta
jeśli jeszcze nie mamy. Po zalogowaniu zostaniemy przeniesieni do zakładki moje wnioski
gdzie będzie możliwość dodania wniosku.
2. Co mamy zrobić w momencie gdy nie klikniemy dodaj nowy wniosek do naboru i
przejdziemy do innej zakładki. Wracamy do zakładki moje wnioski i nie mamy już
możliwości dodania wniosku.
Możemy użyć opcji wstecz na przeglądarce lub kliknąć jeszcze raz w link na stronie RPO
w celu dodania wniosku.
13 – 14
9. Wersja dokumentu.
Wersja Data Autor Komentarz/Zmiana
1.0 24.10.2015 Bartosz
Kubala
Instrukcja rejestracji i logowania.
1.1 01.11.2015 Bartosz
Kubala
Uaktualnienie widoku.
14 – 14