Logotypes lg gray

Lokalny System Informatyczny do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dalej LSI) jest aplikacją internetową dającą możliwość ubiegania się o środki finansowe w ramach RPOWS 2014-2020

LSI jest dostosowany do obsługi przez osoby z różnego rodzaju dysfunkcjami.

  1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po systemie za pomocą klawisza Tab
  2. W całym systemie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę systemu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym
  3. System jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Dzięki temu materiały są czytelne także dla osób słabiej widzących
  4. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności