Logotypes lg gray

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Departament Inwestycji i Rozwoju
ul. Sienkiewicza 63 (wejście od ul. Wspólnej 4)
25-002 Kielce

Prosimy o zgłaszanie uwag i sugestii dotyczących kwestii dostępności LSI pod adresem e-mail administrator.lsi@sejmik.kielce.pl